Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Ge enkla råd

Åtgärder på denna nivå kräver i normalfallet mindre än 5 minuter och normalt sett sker ingen särskild uppföljning på vårdnivå 1. Om ohälsosam levnadsvana konstaterats hos patienten:

Råden kan kompletteras med skriftlig information, till exempel om rökningens skadeverkningar, risker med för hög alkoholkonsumtion, vinster med fysisk aktivitet och tips om bra livsmedelsval.

 • Förmedla information och korta, standardiserade råd och rekommendationer om aktuell levnadsvana/levnadsvanor.
 • Fråga patienten om den är motiverad till att göra en förändring. Om patienten är motiverad eller ambivalent, remittera patienten till resursperson på vårdnivå 2 (se Remiss).

Enkla råd ska inte förväxlas med att ställa frågor om levnadsvanor, utan förutsätter att det redan konstaterats att personen har ohälsosamma levnadsvanor.

Skriftlig information att ge till patienten

Otillräcklig fysisk aktivitet

Verktyg: Ett liv i rörelse - Lägg år till livet och liv till åren (Pdf, nytt fönster)

Matvanor

Verktyg: Matfrisk - Om matens betydelse för god hälsa (Pdf, nytt fönster)

Tobak

Broschyr: Har du funderat på att sluta röka och snusa? (Pdf, nytt fönster)

Broschyr: Fri från tobak i samband med operation (Pdf, nytt fönster) 

Alkohol

Broschyr: Det handlar om din hälsa (Pdf, nytt fönster) 

Mer information

Detta är en fördjupning till Levnadsvanor

Exempel på enkla, standardiserade råd och rekommendationer

Alkohol
Drick...

 • vartannat glas vatten
 • alkoholfria alternativ
 • långsamt

Drick inte...

 • för att släcka törsten
 • på fastande mage
 • om du känner dig trött, ledsen och arg, alkohol förstärker sinnesstämningen

Fysisk aktivitet

 • Alla bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel en rask promenad.
 • Målet är att uppnå måttlig fysisk aktivitet 150 minuter/vecka alternativt fysisk aktivitet i högre intensitet i 75 minuter/vecka.
  Sammanräkningen bygger på att tiden i den mera intensiva aktiviteten räknas dubbelt. Det vill säga 45 minuter promenad + 45 minuter löpning = 45 + 90 = 135 aktivitetsminuter.

Mat
Generella råd om måltider och matvanor:

 • Det viktigaste är regelbundenheten! Hitta bra rutiner och följa dem.
 • De flesta behöver äta var tredje timme
 • Planera alla måltider
 • Äta långsamt och njuta av maten
 • Planera alla inköp
 • Göra medvetna livsmedelsval

Kostråd enligt livsmedelsverket:

 • Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar exempelvis tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.
 • Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris.
 • Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel.
 • Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan.
 • Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen.
 • Ät regelbundet: frukost, lunch, middag och mellanmål däremellan.

Undvik kolhydrater från livsmedel som innehåller mycket socker, till exempel söta drycker, godis och bakverk det vill säga "tomma kalorier".

Tobak

 • Erbjud kontakt med utbildad tobaksavvänjare på vårdcentral/sjukhus
 • Eventuellt råd om nikotinläkemedel
Uppdaterad: 2022-09-07
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv