Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fysisk aktivitet, Resurspersoner

Hans Lingfors
distrikstläkare
FoU-enheten
Region Jönköpings län

036-32 52 04

Lena Hedin
folkhälsoplanerare/länssamordnare FaR
Folkhälsa och sjukvård,
Sektion Folkhälsa
Region Jönköpings län

036-32 45 27

Mer information

Detta är en fördjupning till Levnadsvanor - Fysisk aktivitet

Uppdaterad: 2018-05-23
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion