Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Tobak, Resurspersoner

Marita Andersson
Samordnare tobaksavvänjare
Medicinsk vårdenhet C och D
Värnamo sjukhus

010-244 84 17

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Levnadsvanor - Tobak

Uppdaterad: 2022-01-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv