Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Tobak, Resurspersoner

Mattias Jonsson
länsansvarig för tobakspreventionen i Region Jönköpings län
Folkhälsa och sjukvård
 
036-32 41 89

Marita Andersson
Samordnare tobaksavvänjare
Medicinsk vårdenhet C och D
Värnamo sjukhus

0370-69 84 17

Lars-Göran Persson
medicinskt sakkunnig, distriktsläkare
FoU-enheten

036-32 52 05

Mer information

Detta är en fördjupning till Levnadsvanor - Tobak

Uppdaterad: 2018-05-23
Jesper Ekberg, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion