Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hosta - palliativ vård

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Allmän palliativ vård. Kontakta enhet med kompetens i specialiserad palliativ vård om symtomlindring inte uppnås (VAS > 3).

Diagnostik och utredning

Hosta är en normal mekanism som skyddar luftvägarna och lungorna genom att avlägsna slem och främmande material från larynx, trakea och bronker. Hostan är under frivillig och ofrivillig kontroll. Patologisk hosta är vanlig vid maligna sjukdomar i luftvägarna.

Tänkbara orsaker

  • Infektioner såsom pneumoni eller faryngit
  • Tumörväxt in i luftvägarna
  • Hjärtsvikt (vanligtvis nattlig hosta)
  •  Obstruktiv lungsjukdom (bland annat astma, KOL)
  • Felsväljning (se faktadokument Globus-dysfagi)

Behandling

Behandla om möjligt orsaken. Vid progressiv lungcancer med hosta och eventuell hemoptys kan palliativ strålbehandling vara effektiv. Vid tumörobstruktion överväg kontakt med lungmedicin t.ex. för ställningstagande till stentbehandling eller laserterapi.
Vid lymfangitis carcinomatosis pröva kortikosteroider, betametason p.o. eller prednisolon p.o.

Slemlösande mediciner

Bromhexin-efedrin (Mollipect) mixtur 15 ml x 3-4, slemlösande och bronkvidgande. Ingår inte i högkostnadsskyddet.

Hostdämpande mediciner

Efedrin-etylmorfin (Lepheton) mixtur 20 ml x 3. Ingår inte i högkostnadsskyddet.
Cocillana-Etyfin mixtur 5-10 ml x 3. Ingår inte i högkostnadsskyddet.
Om patienten står på opioid p.o., plåster eller s.c. infusion är detta mer effektivt än etylmorfin i hostmedicin. Man kan använda sig av ordinerad extrados opioid vid behov även som hostdämpning.

När hostdämpning av etylmorfin i mixtur är otillräckligt kan peroral opioid insättas.

För den patient som är döende och har en behandlingsresistent svår hosta kan kontakt tas med palliativ vårdenhet för eventuell sedering.
 

Omvårdnad

Kall eller torr luft kan utlösa hosta. Varm fuktig luft är att föredra. Vid torr luft använd luftfuktare. Undvik luftvägsirriterande ämnen som cigarettrök och starka dofter.
Rikligt med dryck, gärna varm. Undvik mjölkprodukter som ökar slemproduktionen. 
Vid sväljningssvårigheter överväg remiss till logoped och anpassa kostens konsistens.

Rehabilitering

Hostteknik och andningsgymnastik med hjälp av sjukgymnast. Blås mot motstånd. Förhöjning av huvudända på säng för att underlätta andning och lindra hosta.  

För att minska risken för hosta och för att stödja individen i att hantera vardagslivets aktiviteter kan arbetsterapeuten informera om energibesparande metoder, korrekta arbetsställningar samt rätt andningsteknik i aktivitet.

Arbetsterapeuten utreder även individens miljö och omgivning och kan vid behov hjälpa till att anpassa denna. Hjälpmedel så som elryggstöd och vårdsäng kan då vara aktuellt.

Fastställt: 2009-10-28

Reviderad: 2020-02-04

Giltigt till och med: 2022-02-04

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård

Ansvarig grupp: Palliativ vård

Granskat av grupp: Palliativ vård

Kontaktperson för innehåll:

Birte Lücht, Distriktsläkare, Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Referenser

Whiting N. Cough. In: MacDonald N, Oneschuk D, Hagen N, Doyle D, editors. Palliative Medicine. A case-based manual 2nd ed. Oxford University Press; 2005. p 145-152 

Uppdaterad: 2022-03-01
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv