Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Illamående - palliativ vård

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Allmän palliativ vård. Kontakta enhet med kompetens i specialiserad palliativ vård om symtomlindring ej uppnås (VAS > 3).

Diagnostik och utredning

En stor del av såväl cancerpatienter som andra patienter i palliativ fas besväras av illamående. Ofta finns flera samverkande orsaker till illamående. Noggrann symtomanalys, somatisk undersökning och riktad labutredning har därför stort värde för att förstå orsakssammanhang. Vid kombinationsbehandling är det viktigt att välja läkemedel med olika verkningsmekanism. Analys och behandling av samverkande symtom såsom smärta är viktigt. 

Prevention

Var frikostigt med användning av antiemetika vid risk för illamående. Vid insättning och doshöjning av opioider överväg profylax mot opioidinducerat illamående. 

Behandling

Uppföljning

Använd ESAS för uppföljning av behandlingseffekt. Rådgör tidigt med enhet med kompetens i specialiserad palliativ medicin vid otillräcklig symtomlindring. (VAS > 3) 

Omvårdnad

Var varsam vid omvårdnaden av patienten. Notera hur patienten trots illamående lyckas försörja sig och ta sina mediciner.

Servera små portioner av den maträtt patienten önskar och gör måltiden så tilltalande som möjligt. Avdramatisera ätandet. Om det är möjligt undvik att patienten lagar mat själv. Rekommendera att patienten har färdiglagad mat i frysen. Kalla rätter föredras ofta bättre än varma som med sin lukt kan öka illamåendet, undvik alltför fet mat som tar längre tid att lämna magsäcken.

Bättre att dricka mellan måltiderna än till maten, då dryck och mat intaget samtidigt spänner ut magsäcken. Klara drycker som juice, måltidsdricka isthe eller citronvatten föredras. Salt mat kan dämpa illamående t.ex. ansjovis, kaviar, inlagd sill, buljong, salta kex, popcorn och/eller jordnötter.

Torr och knaprig mat som rostat bröd eller kex är lämpligt på morgonen före uppstigning. Vila efter måltid gärna med höjd huvudända för att minska risken för uppstötningar efter måltiden.

Dietist kan ge råd vid nutritionsbehandling, Nutrition - palliativ vård

Taktil massage utförd av kunnig personal, med regelbundenhet, har visats rent erfarenhetsmässigt ha en mycket god effekt på illamående. Effekten grundar sig i den ökade utsöndringen av hormonet Oxytocin, som blir resultatet vid dylik beröringsmassage. 

Rehabilitering

Sjukgymnastisk behandling med akupunktur, el-akupunktur, akupressur, TENS. Information om åksjukeband som kan köpas på apotek. 
Viktigt med skonsamt förflyttningssätt. Sjukgymnast och arbetsterapeut kan instruera patient och anhörig/vårdare om så skonsamt förflyttningssätt som möjligt med åtgärder gällande förflyttningar och aktivitetsutförande. Ergonomi vid utförande av aktivitet, balans mellan aktivitet och vila. Utredning av hjälpmedelsbehov för att underlätta utförande av förflyttning och aktivitet.
Tänk på varsamhet vid fysisk aktivitet.

Arbetsterapeuten kan stötta patienten att komma upp och sitta vid ett bord vid måltider. Stötta patienten att utföra så mycket som möjligt själv vid matsituationen. Information om hjälpmedel för att underlätta födointag.  

Arbetsterapiprogram för palliativ vård

Fastställt: 2011-03-09

Reviderad: 2017-11-08

Giltigt till och med: 2019-11-08

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård

Ansvarig grupp: Palliativ vård

Granskat av grupp: Palliativ vård

Kontaktperson för innehåll:

Birte Lücht, Distriktsläkare, Hälsans vårdcentral 1 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Maria Björk, Sjuksköt m spec.f, Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Medicinsk vård

Anders Ström, Överläkare, Geriatriska kliniken Jkp, Medicinsk vård

Berit Munck, Distriktssköterska, Vaggeryds vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Patientinformation

Råd om mat och dryck vid illamående, (Pdf, nytt fönster)

Referenser

 • Frykmark, U., Hallgren, L., Reisberg, A-C. (2009). Sjukgymnastik i palliativ vård.
 • (Elektronisk) Stockholm: Palliativt Centrum, Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Stockholm: stockholmssjukhem.se/spn
 • Henricson M. Billhult A. (2010) Taktil beröring och lätt massage, från livets början till livets slut. Studentlitteratur AB Lund
 • Lundström Staffan: Sök föreläsning ”illamående vid svår sjukdom”.
 • pallimac.se (nytt fönster)
 • Mannix, KA, palliation of nausea and vomiting, in: Doyle D, Hanks G, Cherny N, Calman K editors. Oxford Textbook of Palliative medicine; 3;upplaga 2004
 • Nätverket för Ätande och Näring i Nordöstra Skåne.
 • Orrevall Granberg, Y. (1995). Den viktiga maten. Praktisk nutritionsbehandling vid
 • cancersjukdom. Cancerfonden.
 • Region Skåne. (2007), Nutritionsbehandling i samband med palliativ vård.
 • Strang, P, Jakobsson M, behandling av illamående, in: Beck Friis, B, Strang P, Palliativ medicin 3: upplaga, 2007
 • Uvnäs-Moberg. K. (2000). Lugn beröring Oxytocinets läkande verkan i kroppen. Natur och Kultur i Stockholm.
   
Uppdaterad: 2019-08-28
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv