Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Svettningar - palliativ vård

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Allmän palliativ vård. Kontakta enhet med kompetens i specialiserad palliativ vård om symtomlindring ej uppnås.

Diagnostik och utredning

Orsaken till svettningar ska analyseras. Generaliserad svettning är vanligt vid avancerad cancersjukdom (mycket vanligt vid lymfom) men även vid infektion, menopaus, endokrina sjukdomar såsom diabetes mellitus och ämnesomsättningsjukdomar. Svettningar kan också orsakas av läkemedel exempelvis opioid, paracetamol, hormonbehandling t ex vid bröst- och prostatacancer och SSRI. 

Behandling

Om möjligt behandla orsaken. Könshormonsubstitution kan övervägas om inte kontraindicerat. Om orsaken inte kan behandlas rekommenderas:
NSAID i låg dos.
Alternativt kan prövas:
Betametason 2-4 mg x 1 på morgonen (Tablett Betapred 0,5 mg 4-8 stycken upplöst i vatten)

Vid värmevallning och svettning vid bröst- och prostatacancer rekommenderas Venlafaxin, Tablett Venlafaxin 37,5 mg x 1 med eventuell dosökning efter en vecka till 75 mg/dygn.

Överväg akupunktur.

OBS! Ifrågasätt lämpligheten av depotplåster exempelvis Fentanyl vid kraftig svettning och /eller feber. Risk för förändrat upptag.  

Uppföljning

Utvärdering av läkemedel efter 1-3 veckor. Sätt ut läkemedel vid utebliven effekt! 

Omvårdnad

  • vädra i rummet, sval och frisk luft. Anpassa rumstemperatur, använd fläkt.
  • tvätta/badda efter behov
  • byt kläder/sängkläder, bomullskläder
  •  ge om möjligt extra dryck, t ex mineralvatten, salta maten

Fastställt: 2011-02-16

Reviderad: 2017-11-08

Giltigt till och med: 2019-11-08

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård

Ansvarig grupp: Palliativ vård

Granskat av grupp: Palliativ vård

Kontaktperson för innehåll:

Birte Lücht, Distriktsläkare, Hälsans vårdcentral 1 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Ursula Scheibling, Överläkare, Onkologkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Referenser

  • Smetana G: Approach to the patient with night sweats in up-to-date databas, uppdaterad januari 2008.
  • Regnard C. Dysphagia, dyspepsia and hiccup. In: Doyle D, Hanks G, Cherny N, Calman K, editors. Oxford textbook of palliative medicine 3 rd edition. Oxford; Oxford University Press; 2004. p 581-587
  • Loprinzi, C.I. Et al. (2000). Venlaxafine in management of hot flashes in survivors of breast cancer: A randomised controlled trial. Lancet 356, 2059-63. 
Uppdaterad: 2019-08-28
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv