Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Ögonbesvär - palliativ vård

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Allmän palliativ vård. Vid otillräcklig symtomlindring kontakt med ögonklinik. 

Diagnostik och utredning

Ögonen kan påverkas av läkemedel som används vid svåra sjukdomstillstånd. Ögonen kan då kännas torra med skavkänsla, Faktadokument Torra ögon. Vid den dagliga omvårdnaden ska man ägna ögonen lite extra uppmärksamhet.

Ögonen kan drabbas av infektioner,
Akut infektiös konjunktivit

Dimsyn kan vara ett symtom på högt blodsocker. Högt blodsocker ger en osmotisk svullnad av linsen. Blodsockret stiger i samband med kortisonbehandling. Kontrollera alltid P-glukos.

Nytillkommen smärta i området kring ögat, i pannan och skalpen kan vara första tecknet på en
Herpes zoster ophtalmicus

Prevention

Vid ögoninfektion undvik att smitta andra genom noggrann handhygien och egen handduk. 

Behandling

Vid torra ögon fukta en mjuk kompress med koksaltlösning och torka från den yttre ögonvrån mot den inre. Droppa eventuellt lite koksaltlösning i ögat. Undvik att droppa direkt på ögat. Droppa istället innanför nedre ögonlocket. Det finns också tårersättningsmedel som kan användas, exempelvis Artelac eller Viscotears. 1 droppe i vardera ögat vid behov eller regelbundet.

Vid bakteriell konjunktivit sker behandling enligt
Akut infektiös konjunktivit

Dimsyn sekundärt till hyperglykemi åtgärdas genom att sänka blodsockret med insulin.

För behandling vid vid herpes zoster ophtalmicus
Herpes zoster ophtalmicus

Beakta risken för långsam utsöndring/nedbrytning av antivirala medel hos svårt sjuka patienter!   

Omvårdnad

Se Behandling.

Fastställt: 2011-03-09

Reviderad: 2019-11-12

Giltigt till och med: 2021-11-12

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård

Ansvarig grupp: Palliativ vård

Granskat av grupp: Palliativ vård

Kontaktperson för innehåll:

Birte Lücht, Distriktsläkare, Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2019-11-22
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv