Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp geriatrik

Ordförande

Björn Westerlind, överläkare
Geriatriska kliniken, Jönköping

Läkarrepresentant primärvård

Louise Tranmo, distriktsläkare
Vårdcentralen Lokstallarna, Jönköping

Alexandra Svensson, specialistläkare
Bra Liv Vetlanda & Landsbro vårdcentral

Läkarrepresentant slutenvård

Björn Westerlind, överläkare
Geriatriska kliniken, Jönköping

David Karlsson, överläkare (demens)
Medicinkliniken, Värnamo

Gabriela Picu, specialistläkare (demens)
Medicinkliniken, Eksjö

Joel Holmqvist, specialistläkare (demens)
Geriatriska kliniken, Jönköping

Karl-Martin Hjälmdahl, överläkare (demens)
Medicinklinken, Eksjö

Omvårdnadsrepresentant

Jessica Johansson, sjuksköterska,
Geriatriska kliniken, Jönköping

Rehabiliteringsrepresentant

Vakant

Demenssjuksköterska kommunal vård

Åsa Hamringer, demenssamordnare
Jönköpings kommun

Sekreterare

Åsa Pettersson, vårdadministratör
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Apotekare

Per Karlsson, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning, klinisk farmaci

Publicerare

Åsa Pettersson, vårdadministratör
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyte, överläkare (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Anna Jonsson Henningsson, Medicinsk ansvarig chef (klinisk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Ryov

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingrid Jeppsson Swanberg (röntgen)
Röntgen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Uppdaterad: 2022-09-28
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv