Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp habilitering

Ordförande

Johanna Andersson, enhetschef kurator
Vuxenhabiliteringen, Jönköping

Läkarrepresentant primärvård

Magnus Höglund, distriktsläkare
Rosenhälsans vårdcentral, Huskvarna

Läkarrepresentant slutenvård

Lilian Carlsson Pähn, överläkare
Medicinkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö

Läkarrepresentant vuxenhabiliteringen

Hans Olsson, överläkare
Vuxenhabiliteringen, Jönköpings län

Inger Thomte, överläkare
Vuxenhabiliteringen, Jönköpings län

Rehabiliteringsrepresentant

Annika Magnusson, distriktsarbetsterapeut
Habiliteringscentrum, Värnamo

Charlotte Cederborg, psykolog
Habiliteringscentrum, Eksjö

Sekreterare

Susanne Bjärenberg, vårdadministratör
Habiliteringscentrum, Jönköpings län

Publicerare

Susanne Bjärenberg, vårdadministratör
Habiliteringscentrum, Jönköpings län

 

Uppdaterad: 2019-09-20
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv