Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp hud och STI

Ordförande och läkarrepresentant slutenvård

Androula Ioannou, distriktsläkare
Rosenhälsans vårdcentral

Läkarrepresentant primärvård

Carina Linderfalk, distriktsläkare
Tranås vårdcentral

Androula Ioannou, distriktsläkare
Rosenhälsans vårdcentral

Läkarrepresentant slutenvård

Helena Jollivet, specialistläkare
Hudkliniken, Värnamo

Omvårdnadsrepresentant

Charlotte Racov, sjuksköterska
Hudkliniken, Jönköping

Ann Karlsson, sjuksköterska
Vråens vårdcentral, Värnamo

Rehabiliteringsrepresentant

Vakant

Extern kontaktperson

Vakant

Sekreterare

Vakant

Apotekare

Dinko Imamovic, apotekare
Verksamhetsstöd och service

Caroline Kungsman, apotekare
Verksamhetsstöd och service

Publicerare

Vakant

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinsik fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Anna Jonsson Henningsson, överläkare (medicinsk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Uppdaterad: 2022-04-01
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv