Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp infektion och smittskydd

Ordförande (tillfällig)

Karin Karlsson, ST-läkare
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Läkarrepresentant primärvård

Sofie Cedermark, ST-läkare
Sävsjö vårdcentral, Sävsjö

Katarina Hedin, allmänläkare
Primärvårdens FOU-enhet

Läkarrepresentant slutenvård

David Edenvik, överläkare
Infektionskliniken, Jönköping

Smittskyddsläkare

Malin Begner och David Edenvik, smittskyddsläkare
Enheten smittskydd- vårdhygien, Folkhälsa och sjukvård

Omvårdnadsrepresentanter

Vakant

Rehabiliteringsrepresentant

Ann Engqvist, sjukgymnast
Sjukgymnastiken, Jönköping

Sekreterare

Vakant

Apotekare

Caroline Kungsman, klinisk apotekare 
Läkemedelsförsörjning

Publicerare

 

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Anna Jonsson Henningsson, överläkare (medicinsk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyte, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

 

Uppdaterad: 2021-03-19
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv