Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp endokrinologi och hypertoni

Endokrinologi

Ordförande

Andreas Stomby, ST-läkare
Råslätts vårdcentral

Läkarrepresentant öppenvård

Frida Jarl, ST-läkare
Rosenhälsans vårdcentral, Huskvarna

Anders Tengblad, distriktsläkare
Wetterhälsan, Jönköping

Läkarrepresentant slutenvård

Oskar Lindholm, överläkare
Medicinkliniken, Jönköping

Johanna Larsson, överläkare
Barnkliniken, Jönköping

Omvårdnadsrepresentant
Helena Johansson, diabetessköterska
Unicare Apladalens Vårdcentral

Ingvor Andersson, sjuksköterska och verksamhetschef
Unicare vårdcentral, Vetlanda

Cathrine Eriksson, diabetessköterska
Hälsans vårdcentral 1

Rehabiliteringsrepresentant

Dietist
Vakant

Apotekare

Kristin Krigsman, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjningen, klinisk farmaci

Publicerare

 

Sekreterare

Åsa Pettersson, vårdadministratör
Hälsans vårdcentral 2

Hypertoni

Ordförande

Alexander Kubicska, ST-läkare
Gränna vårdcentral

Läkarrepresentant primärvård

Vakant

Läkarrepresentant slutenvård

Karen Wahlin, överläkare
Medicinkliniken, Värnamo

Melinda Csegedi, specialistläkare
Höglandssjukhuset, Eksjö

Apotekare

Kristin Krigsman, klinisk apotekare
Folkhälsa och sjukvård, Landstingets kansli

Sekreterare

Åsa Pettersson, vårdadministratör
Hälsans vårdcentral 2

Publicerare

 

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyte, överläkare (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patalogi)
Patologilaboratoriet, Länssjuhuset Ryhov, Jönköping

Anders Ljung, överläkare (röntgen, endokrinologi)
Röntgen, Höglandssjukhuset, Eksjö

Uppdaterad: 2021-09-15
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv