Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp endokrinologi och hypertoni

Endokrinologi

Ordförande

Anders Tengblad, distriktsläkare
Wetterhälsan, Jönköping

Läkarrepresentant öppenvård

Frida Jarl, ST-läkare
Rosenhälsans vårdcentral, Huskvarna

Läkarrepresentant slutenvård

Cecilia Toppe, specialistläkare
Medicinkliniken, Jönköping

Anders Magnusson, överläkare
Medicinkliniken, Värnamo

Johanna Larsson, överläkare
Barnkliniken, Jönköping

Omvårdnadsrepresentant
Helena Johansson, diabetessköterska
Gnosjö Vårdcentral

Ingvor Andersson, sjuksköterska
Unicare vårdcentral, Vetlanda

Evelina Eriksson, diabetessköterska
Bankeryds vårdcentral

Rehabiliteringsrepresentant

Amanda Hallén, dietist
Dietistmottagningen, Länssjukhuset Ryhov

Apotekare

Kristin Krigsman, klinisk apotekare
Folkhälsa och sjukvård, Landstingets kansli

Publicerare

 

Sekreterare

Åsa Pettersson, vårdadministratör
Hälsans vårdcentral 2

Hypertoni

Ordförande

Per Hauschildt, distriktsläkare
Skillingaryds vårdcentral,  Värnamo

Läkarrepresentant primärvård

Alexander Kubicska, ST-läkare
Gränna vårdcentral

Läkarrepresentant slutenvård

Karen Wahlin, överläkare
Medicinkliniken, Värnamo

Melinda Csegedi, specialistläkare
Höglandssjukhuset, Eksjö

Apotekare

Kristin Krigsman, klinisk apotekare
Folkhälsa och sjukvård, Landstingets kansli

Sekreterare

Åsa Pettersson, vårdadministratör
Hälsans vårdcentral 2

Publicerare

 

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyte, överläkare (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patalogi)
Patologilaboratoriet, Länssjuhuset Ryhov, Jönköping

Anders Ljung, överläkare (röntgen, endokrinologi)
Röntgen, Höglandssjukhuset, Eksjö

Uppdaterad: 2018-12-19
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv