Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp mage och tarm

Ordförande (tillfällig)

Karin Karlsson, distriktsläkare
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Läkarrepresentanter primärvård

Karin Karlsson, distriktsläkare (tillfällig)
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Läkarrepresentant slutenvård

Henrik Stjernman, överläkare
Medicinkliniken, Jönköping

Omvårdnadsrepresentanter

Vakant

Rehabiliteringsrepresentant

Katarina Lind, dietist
Medicinkliniken, Värnamo

Sekreterare

Viktoria Thuresson, vårdadministratör
Medicinkliniken, Eksjö

Apotekare

Anna-Carin Sköld, klinisk apotekare
Verksamhetsstöd och service, Läkemedelsförsörjning/Klinisk farmaci

Publicerare

Viktoria Thuresson, vårdadministratör
Medicinkliniken, Eksjö

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyte, överläkare (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Anna Jonsson Henningsson, Medicinsk ansvarig chef (klinisk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Ryov

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Maha Al Sammarhaie (röntgen)
 

 

Uppdaterad: 2022-07-01
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv