Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp kirurgi

Ordförande

Lennart Spång, distriktsläkare
Aneby vårdcentral, Aneby

Läkarrepresentanter primärvård

Lennart Spång, distriktsläkare
Aneby vårdcentral, Aneby

Läkarrepresentant slutenvård

Akutsektionen
Philip Andertun, specialistläkare
Kirurgkliniken Eksjö

Bröst-, plastik-, hud- och endokrinsektionen
Rebecka Ruderfors Malterling, överläkare
Kirurgkliniken Jönköping

Bukvägg- och barnsektionen
Sarmad Hanna, överläkare
Kirurgkliniken Eksjö

Kärlsektionen
Håkan Åstrand, överläkare
Kirurgkliniken, Jönköping

Nedre gastrosektionen
Lina Hellman, överläkare
Kirurgkliniken Jönköping

Övre gastrosektionen
Anders Winbladh, överläkare
Kirurgkliniken Eksjö

Torbjörn Eriksson, överläkare (övervikt)
Kirurgkliniken, Värnamo

Omvådnadsrepresentanter

Carina Wernlid, sjuksköterska
kirurgkliniken, Värnamo

Vakant

Rehabiliteringsrepresentant

Vakant

Sekreterare

Vakant, kontakt med Ulrika Axelsson Francke, admin chef
Kirurgkliniken, Jönköping

Apotekare

Anna-Carin Sköld, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning

Publicerare

Vakant, kontakt med Ulrika Axelsson Francke, admin chef
Kirurgkliniken, Jönköping

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Anna Henningsson, sjuksköterska medicin (medicinsk mikrobiologi)
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyte, överläkare (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Cecilia Enell, överläkare (röntgen)
Röntgen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Sandra Tautu, läkare (röntgen)
Röntgen, Höglandssjukhuset, Eksjö

Uppdaterad: 2020-01-08
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv