Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp urologi

Ordförande och läkarrepresentant slutenvård

Maria Tol-Fakkar, överläkare,
Urologkliniken, Region Jönköpings län

Läkarrepresentanter primärvård

Lennart Spång, primärvårdschef
Aneby vårdcentral, Eksjö

Igor Nascimento de Aquino, st-läkare
Bankeryds vårdcentral, Bankeryd 

Läkarrepresentant slutenvård

David Robinson, överläkare
Urologkliniken, Region Jönköpings län

Omvårdnadsrepresentant

Carina Wernlid, sjuksköterska
Urologkliniken, Region Jönköpings län

Rehabiliteringsrepresentant

Vakant

Apotekare

Anna-Carin Sköld, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning/ klinisk farmaci

Sekreterare

Susanne Agerbring, vårdenhetschef
Urologkliniken, Region Jönköpings län

Publicerare


 

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Anna Jonsson Henningsson, överläkare (medicinsk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyte, överläkare (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Lars Lindeberg, överläkare (röntgen)
Röntgen, Höglandssjukhuset, Eksjö

Uppdaterad: 2021-04-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv