Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp kvinnohälsa

Ordförande

Anne Sauer, distriktsläkare
Smålandsstenars vårdcentral, Värnamo

Representant primärvård

Anne Sauer, distriktsläkare
Smålandsstenars vårdcentral, Värnamo

Sofie Cedermark, distriktsläkare
Sävsjö Vårdcentral

Representant slutenvård

Elin Boozon, överläkare
Kvinnokliniken, Värnamo

Katarina Notelid Claus, verksamhetschef
Kvinnokliniken, Eksjö

Laila Falknäs, överläkare
Kvinnokliniken, Jönköping

Rehabiliteringsrepresentant

Maria Berg, sjukgymnast
Råslätts vårdcentral, Jönköping

Omvårdnadsrepresentant

Maria Hjelm, barnmorska
Familjecentralen Smålandsstenar

Apotekare

Judit Dénes, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning/klinisk farmaci

Sekreterare

Ann-Margret Floengård, verksamhetschef
Sävsjö vårdcentral, Jönköping

Publicerare

Ann-Margret Floengård, verksamhetschef
Sävsjö vårdcentral, Jönköping

Resurspersoner Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Jonas Swanberg, överläkare (medicinsk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Drena Vracar, överläkare (röntgen)
Röntgen, Värnamo sjukhus, Värnamo

Uppdaterad: 2019-10-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv