Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp levnadsvanor

Ordförande

Annette Frisk, sektionschef FS
Folkhälsa och sjukvård

Läkarrepresentant primärvård

Hans Lingfors, distriktsläkare
Futurum, Jönköping

Omvårdnadsrepresentant

Birgitta Karlsved, distriktsjuksköterska
Rosenhälsans vårdcentral, Huskvarna

Rehabiliteringsrepresentant

Vakant

Representant sjukhusvård

Camilla Strid, vårdutvecklare
Höglandssjukhuset i Eksjö

Representant Folkhälsa

Lena Hedin, folkhälsoutvecklare
Folkhälsa och sjukvård

Catarina Sahlman, folkhälsoutvecklare
Folkhälsa och sjukvård

Sekreterare

Annette Frisk, sektionschef FS
Folkhälsa och sjukvård

Publicerare

 

Uppdaterad: 2021-04-09
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv