Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp levnadsvanor

Ordförande

Annette Frisk, sektionschef FS
Folkhälsa och sjukvård

Läkarrepresentant primärvård

Hans Lingfors, distriktsläkare
Futurum, Jönköping

Omvårdnadsrepresentant

Birgitta Karlsved, distriktsjuksköterska
Rosenhälsans vårdcentral, Huskvarna

Rehabiliteringsrepresentant

Marie Rydell, legitimerad pyskolog
Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral

Susanne Höglund, arbetsterapeut
Bra Liv Gränna vårdcentral

Representant sjukhusvård

Vakant

Representant Folkhälsa

Lena Hedin, folkhälsoutvecklare
Folkhälsa och sjukvård

Stina Norberg, folkhälsoutvecklare
Folkhälsa och sjukvård

Marita Andersson, folkhälsoutvecklare/tobakssamordnare
Foklhälsa och sjukvård

Catarina Sahlman, folkhälsoutvecklare
Folkhälsa och sjukvård

Sekreterare

Annette Frisk, sektionschef FS
Folkhälsa och sjukvård

Publicerare

 

Uppdaterad: 2022-05-06
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv