Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp onkologi

Ordförande (tillfällig)

Karin Karlsson, ST-läkare
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Läkarrepresentant primärvård

Lennart Spång, distriktsläkare
Aneby vårdcentral, Aneby

Läkarrepresentant slutenvård

Kirsten Björnlinger, överläkare
Onkologiska kliniken, Jönköping

Omvårdnadsrepresentant

Jenny Pettersson, sjuksköterska
Onkologiska kliniken, Jönköping

Rehabiliteringsrepresentant

Kurator
Vakant

Ingrid Gunnarsson, arbetsterapeut
Samrehab, Värnamo

Apotekare

Anne Hiselius, klinisk apotekare
Folkhälsa och sjukvård

 

Publicerare

Vakant

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Anna Jonsson Henningsson, överläkare (medicinsk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyte, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Morten Larsson, överläkare (röntgen)
Röntgen, Värnamo sjukhus, Värnamo

Uppdaterad: 2020-09-09
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv