Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp ortopedi

Ordförande

Karin Karlsson, distriktsläkare
Hälsans vårdcentral 2

Läkarrepresentant primärvård

Otto Björnberg, distriktsläkare
Hälsans vårdcentral 2

Anders Lundblad, ST-läkare
Habo vårdcentral

Läkarrepresentant slutenvård

Patrick Wetterlöv, ST-läkare
Ortopedkliniken Eksjö

Omvårdnadsrepresentant

Helena Sundqvist, sjuksköterska
Ortopediska kliniken, Värnamo

Rehabiliteringsrepresentant

Jonas Nilsson, områdeschef
Rehabiliteringscentrum, Värnamo

Agneta Lindholm, distriktssjukgymnast
Tranås vårdcentral

Frida Fridsäll, distriktsarbetsterapeut
Väster vårdcentral, Värnamo

Apotekare

Anna Wiberg, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning/ Klinisk farmaci

Sekreterare

Vakant

Publicerare

Vakant

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Jonas Swanberg, överläkare (medicinsk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Mikael Ulpe, överläkare (medicinsk radiologi)
Röntgen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Uppdaterad: 2022-07-01
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv