Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp palliativ vård

Ordförande

Birte Lücht, distriktsläkare
Hälsans vårdcentral 1, Jönköping

Läkarrepresentant primärvård

Madelene Ljungars, distriktsläkare
Norrahammars vårdcentral

Laura Martinez Vallalta, distriktsläkare
Hälsans vårdcentral 1, Jönköping

Läkarrepresentant slutenvård

Kristina Gustafsson, Överläkare
SSIH palliativ vård, Geriatriska kliniken Ryhov

Ralf Wenzel, Överläkare
SSIH palliativ vård, Medicin- och geriatrikkliniken Eksjö

Omvårdnadsrepresentanter

Annika Lindholm, sjuksköterska
SSIH palliativ vård, Geriatriska kliniken Ryhov

Marita Nilsson, specialistsjuksköterska palliativ vård/distriktssköterska
SSIH palliativ vård, Medicin- och geriatrikkliniken Eksjö

Kommunrepresentant

 

Apotekare

Malin Holmqvist, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning

Anne Hiselius, klinisk apotekare
Folkhälsa och sjukvård

Rehabiliteringsrepresentant

 

Sekreterare

Åsa Pettersson, vårdadminstratör
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Publicerare

 

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

 

Uppdaterad: 2022-03-01
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv