Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp psykisk hälsa - barn och ungdom

Ordförande

Marit Gustafsson, överläkare
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Jönköping

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken

Maria Ekelund, verksamhetschef
Barn- och ungdomskliniken, Jönköping

Barn- och ungdomsenheten

Calle Nyholm, överläkare
Barn- och ungdomsmottagningen, Jönköping

Barnhälsovården

Victoria Laag, enhetschef
Barnhälsovårdens psykologenhet

Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare
Folkhälsa och sjukvård
 

Primärvård

Martina Gustafsson, distriktsläkare
Öxnehaga vårdcentral, Jönköping

Sara Fredriksson, ST-läkare
Norrahammars vårdcentral, Jönköping

Barnpsykiatrin

Marit Gustafsson, överläkare
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Jönköping

Helen Kindvall, kurator
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Nässjö

Ungdomsmottagningarna i Jönköpings län

Anette Magnusson, enhetschef
Ungdomsmottagningen, Jönköping

Barn- och ungdomshabiliteringen

Kristina Brengesjö, bitr. verksamhetschef
Barn- och ungdomshabiliteringen, Jönköping

Skola/Elevhälsa Jönköpings län

Ann Ljungström, verksamhetschef
Resurscentrum för elevhälsa, Vetlanda kommun

Annica Martinsson, elevhälsochef
Värnamo kommun

Marian Jansson, skolläkare
Jönköpings kommun

Socialtjänst genom FoUrum och Regionförbundet

Marie Rahlén Altermark, SKL observatör
Jönköpings kommun

Johanna Bergman, teamchef
Jönköpings kommun

Martina Poulsen

Apotekare

Michaela Tjäderborn, klinisk apotekare
Verksamhetsstöd och service

Sekreterare

Maria Tekin, administrativ samordnare
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Jönköping

Publicerare

Maria Tekin, administrativ samordnare
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Jönköping

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Eva Ahlberg Åhre, överläkare (röntgen)
Röntgen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Uppdaterad: 2018-09-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv