Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp psykisk hälsa - vuxna

Ordförande

Lennart Spång, distriktsläkare
Distriktsläkarmottagningen, Aneby vårdcentral

Läkarrepresentanter primärvård

Matthias Berndt, ST-läkare
Vråens vårdcentral, Värnamo

Läkarrepresentanter öppen/sluten vård psykiatri

Johanna Orrby, överläkare
Psykiatriska kliniken, Jönköping

Robin Kihlbaum, chefsöverläkare
Psykiatriska kliniken, Eksjö

Behandlingspersonal psykiatrisk öppenvård

Katarina Berg Ahlfors, enhetschef kurator
Psykiatriska kliniken, Värnamo

Psykologrepresentant primärvård

Cili Blomgren, legitimerad psykolog
Kungshälsans vårdcentral, Huskvarna

Rehabiliteringsrepresentant

Ingeborg Fogelberg Zagar, distriktsarbetsterapeut
Skillingaryds vårdcentral, Skillingaryd

Omvårdnadsrepresentant

Frans Lundblad, biträdande vårdenhetschef psykiatri/Johanna Orrby, överläkare
Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov

Apotekare

Anna Wiberg, klinisk apotekare
Verksamhetsstöd och service

Sekreterare

Vakant

Publicerare

 

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Eva Ahlberg Åhre, överläkare (röntgen)
Röntgen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Uppdaterad: 2021-11-17
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv