Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp reumatologi

Ordförande

Zeyad Albadri, distriktsläkare
Öxnehaga vårdcentral, Jönköping

Läkarrepresentant primärvård

Karin Karlsson, distriktsläkare
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Läkarrepresentant slutenvård

Sören Transö, överläkare
Ortoped- och reumatologkliniken, Jönköping

Ahmed Mohammed, överläkare
Ortoped- och reumatologkliniken, Jönköping

Omvårdnadsrepresentant

Elisabeth Nilwert Heed, områdeschef vård
Reumatologmottagningen, Jönköping

Rehabiliteringsrepresentant

Malin Stigård, sjukgymnast
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö

Apotekare

Anna Wiberg, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning/ klinisk farmaci

Caroline Nygren, klinisk apotekare
Folkhälsa och sjukvård

Sekreterare

Vakant

Publicerare

Vakant

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Mikael Ulpe, överläkare (röntgen)
Röngten, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Uppdaterad: 2022-07-01
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv