Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp reumatologi

Ordförande

Britt-Marie Wigert, områdeschef
Ortoped- och reumatologkliniken, Jönköping

Läkarrepresentant primärvård

Staffan Ekedahl, distriktsläkare
Folkhälsa och sjukvård

Jozsef Fülöp, distriktsläkare
Vråens vårdcentral, Värnamo

Zeyad Albadri, ST-läkare
Rosenlunds vårdcentral, Jönköping

Läkarrepresentant slutenvård

Britt-Marie Wigert, områdeschef
Ortoped- och reumatologkliniken, Jönköping

Sören Transö, överläkare
Ortoped- och reumatologkliniken, Jönköping

Rehabiliteringsrepresentant

Malin Stigård, sjukgymnast
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö

Apotekare

Anna Wiberg, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning/ klinisk farmaci

Caroline Nygren, klinisk apotekare
Folkhälsa och sjukvård

Sekreterare

Vakant

Publicerare

Vakant

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Mikael Ulpe, överläkare (röntgen)
Röngten, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Uppdaterad: 2018-11-02
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv