Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp ögon

Ordförande

Martin Malmerfors, Distriktsläkare
Rydaholms Vårdcentral

Läkarrepresentant primärvård

Martin Malmerfors, Distriktsläkare
Rydaholms Vårdcentral

Läkarrepresentant specialistvård

Albin Hakegård, ST-läkare
Ögonkliniken, Ryhov

Verksamhetsledning
Susanne Svensson Kauppinen, verksamhetschef
Ögonkliniken Värnamo

Omvårdnadsrepresentant

Carin Sjöholm, ögonsjuksköterska
Ögonmottagningen, Värnamo

Rehabiliteringsrepresentant

Samuel Löf, optiker
Syncentralen, Jönköping

Apotekare

Anna Adamsson, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning/ Klinisk farmaci

Sekreterare

Ann-Sofi Nilsson Lundgren, verksamhetsutvecklare
Ögonmottagningen, Jönköping

Publicerare

Ann-Sofi Nilsson Lundgren, verksamhetsutvecklare
Ögonmottagningen, Jönköping

Medicinsk diagnostik

Jonas Swanberg, överläkare (medicinsk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Eva Ahlberg Åhre, överläkare (röntgen)
Röntgen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Uppdaterad: 2021-01-22
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv