Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp ögon

Ordförande

Martin Malmerfors, ST-läkare
Rydaholms Vårdcentral

Läkarrepresentant primärvård

Martin Malmerfors, ST-läkare
Rydaholms Vårdcentral

Läkarrepresentant specialistvård

Amin Kassem, ögonläkare
Ögonkliniken, Värnamo

Kent Carlsson, ögonläkare
Ögonläkarhuset, Jönköping

Verksamhetsledning
Susanne Svensson Kauppinen, verksamhetschef
Ögonkliniken Värnamo

Lena Tjärnén, verksamhetschef
Ögonkliniken, Ryhov

Omvårdnadsrepresentant

Carin Sjöholm, ögonsjuksköterska
Ögonmottagningen, Värnamo

Rehabiliteringsrepresentant

Marita Knutsson, synpedagog
Syncentralen, Jönköping

Apotekare

Anna Adamsson, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning/ Klinisk farmaci

Sekreterare

Ann-Sofi Nilsson Lundgren, verksamhetsutvecklare
Ögonmottagningen, Jönköping

Publicerare

Ann-Sofi Nilsson Lundgren, verksamhetsutvecklare
Ögonmottagningen, Jönköping

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Jonas Swanberg, överläkare (medicinsk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Eva Ahlberg Åhre, överläkare (röntgen)
Röntgen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Uppdaterad: 2018-11-28
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv