Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp öron, näsa och hals

Ordförande

Vakant

Läkarrepresentant primärvård

Pernilla Funnemark Mateiu, specialistläkare
Hälsans vårdcentral 2

Lina Bieliauskiene, distriktsläkare
Nässjö vårdcentral

Läkarrepresentant slutenvård

Carolina Sundh, överläkare
Öron-, näs- och halskliniken, Jönköping

Oscar Olsson, ST-läkare
Öron-, näs- och halskliniken, Jönköping

David Bergström, ST-läkare
Öron-, näs- och halskliniken, Jönköping

Omvårdnadsrepresentant

 

Rehabiliteringsrepresentant

InaSiv Ahlinder, logoped
Rehabiliteringscentrum, Jönköping

Apotekare

Anna Wiberg, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning/ Klinisk farmaci

Sekreterare

Britt Wadenrud, administrativ enhetschef
öron-, näs- och halskliniken, Jönköping

Publicerare

Britt Wadenrud, administrativ enhetschef
öron-, näs- och halskliniken, Jönköping

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Jonas Swanberg, överläkare (medicinsk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoret, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Eine Ståhl, övertandläkare (röntgen)
Avdelningen för odontologisk radiologi, Jönköping

Uppdaterad: 2021-12-08
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv