Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Sterilisering hos män

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården utreder om patient uppfyller kraven för sterilisering samt ger information om ingreppet.
Patienten ska på särskild blankett från Socialstyrelsen kvittera att informationen är mottagen.
Bekräftelse på mottagen information enligt 5§ steriliseringslagen, Socialstyrelsen (Pdf, nytt fönster)

Glöm ej att begära legitimation av patienten.
Informera patienten att han kan bli direkt uppsatt för operation.

Skicka remiss till urologmottagningen. Enheter som är med i Cosmic skannar den ifyllda och underskrivna "bekräftelsen", (behöver inte skicks på papper). Enheter utanför Cosmic skickar ifylld "bekräftelse" tillsammans med remiss till urologmottagningen.

Urologen utför ingreppet och följer upp med spermaprov. 

Diagnostik och utredning

Män över 25 år som är stadigvarande boende i Sverige eller svensk medborgare har rätt att begära sterilisering enligt steriliseringslagen. För yngre personer måste ansökan göras till Socialstyrelsen.
Innan remiss skrivs finns skyldighet att informera patienten om att ingreppet är av definitiv art. Beslutet om sterilisering bör vara välgrundat och slutgiltigt från patientens sida och patienten bör också ha tänkt över att livsförhållanden kan ändras, såsom att hela hans familj omkommer i en olycka. Kontrollera att alternativ antikonception är känd och har övervägts av patienten. Denna information kan ges av läkare eller kurator.

Behandling

Operationen tar ungefär 30 minuter, görs i lokalbedövning. Sädesledarna på båda sidor letas fram, ca 1–1,5 cm klipps bort och skickas i normalfall för PAD. Ändarna försluts. Suturering intrakutant. Svullnad och ömhet kan besvära några dagar.

Sjukskrivning

Vid tungt kroppsarbete möjligen sjukskrivning några få dagar.

Uppföljning

Beroende på operationserfarenhet, anatomiska förhållanden eller läkningsprocessen händer någon gång att spermier fortsätter finnas efter ingreppet. Efter operationen skall därför efter 3 månader, 2 st spermaprov från olika ejakulat lämnas vid olika tidpunkter. Upprepade ejakulat efter operationen bör ha skett innan provinlämningen. Denna efterkontroll av spermaprov ombesörjes av urologmottagningen. Innan spermaprovskontrollerna visar att operationsresultatet är lyckat (dvs spermiefria prov) skall annan preventivmetod användas. Urologen skickar ut skriftligt svar till patienten.

Kvalitetsindikatorer

Frånvaro av spermier i ejakulat.

Fastställt: 2008-10-01

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp urologi och primärvård

Ansvarig grupp: Urologi

Granskat av grupp: Urologi

Kontaktperson för innehåll:

Mariam Tol-Fakkar, Överläkare, Urologkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Författare:

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby vårdcentral, Privata vårdgivare

Martin Lägervik, Distriktsläkare, Bra Liv Bankeryd vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Uppdaterad: 2020-01-15
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv