Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mensförskjutning

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Handläggs av primärvårdsläkare.

Diagnostik och utredning

Nedanstående förslag till menstruationsförskjutning behöver inte föregås av undersökning.
Inga generella kontraindikationer finns. Kan användas till alla menstruerande tjejer/kvinnor. Fungerar dock inte hos patienter som står på gestagen som preventivmedel.

Behandling

Med gestagener

Vid önskemål om att förskjuta menstruation kan detta göras med tabletter innehållande noretisteron (Primolut-Nor).

Tablettbehandlingen med Primolut-Nor 5mg x 2 startas senast 3 dagar före väntad mens och behandlingstiden bör inte överstiga 2 veckor. Blödning inträffar 2-3 dagar efter avslutad behandling.

Med p-piller

Vid användning av kombinerade monofasiska p-piller kan kartor ätas tillsammans utan att man använder de hormonfria pillren!

I övrigt hänvisas till FASS eftersom det skiljer sig mellan mono- respektive trifasiska piller.

Fastställt: 2010-11-24

Reviderad: 2019-03-21

Giltigt till och med: 2021-03-21

Fastställt av: Medicinsk programgrupp kvinnohälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annegret Sauer, Verksamhetschef, Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Christina Gunnervik, Överläkare, Kvinnokliniken Värnamo sjukhus, Kirurgisk vård

Uppdaterad: 2019-03-22
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv