Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Antikonception

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Hänvisning tlll ungdomsmottagning respektive kvinnohälsovård.

Behandling

Hormonella preventivmedel finns i form av kombinationer av östrogener och gestagener respektive enbart gestagener. I första hand rekommenderas långverkande reversibla metoder (LARC), dvs spiral eller p-stav.

Akut p-piller

Akutpreventivmedel kan användas som nödlösning efter oskyddat samlag för att förhindra oönskad graviditet. Metoden är inte helt tillförlitlig.

Ulipristalacetat (UPA) 30mg (ellaOne®) skjuter upp ägglossning. Används så snabbt som möjligt efter oskyddat samlag men senast inom 120 timmar. Skall ej användas om hormonell metod använts senaste veckan. Hormonell preventivmetod påbörjas tidigast efter 5 dagar. Barriär metod används 5+7 dagar.

Levonorgestrel (LNG) 1,5 mg (Norlevo®, Postinor®) skjuter upp ägglossning. Används så snabbt som möjligt efter oskyddat samlag men senast inom 72 timmar. Efter 96 timmar avtar effektiviteten påtagligt. Hormonell preventivmetod kan startas direkt. Barriärmetod 7 dagar. (9 dagar för Qlaira)

Eftersom kvinnan inte har tillförlitlig prevention bör man hänvisa henne till Preventivmedelsmottagning för rådgivning snarast samt graviditetstest efter 3 veckor pga metodens osäkerhet.

Kopparspiral är en effektivt metod. Kan sättas in inom 5 dygn efter oskyddat samlag, patienterna får hänvisas till kvinnohälsovården.

Gestagena metoder

Gestagena metoderna finns som tabletter, implantat, hormonspiral och p-spruta. Säkerheten varierar något mellan de olika metoderna. Högdosgestagen (Depo-Provera) är ett mycket säkert preventivmedel. Viss risk för minskad bentäthet vid långtidsbehandling föreligger dock. Ingen ökad trombosrisk anses föreligga med gestagena metoder.

Kombinerade p-piller

Monofasiska p-piller är förstahandsval vid nyinsättning av preventivmedel (Prionelle/generika) enligt mallar i Cosmic. Flera kartor med aktiva tabletter kan ätas i sträck tills blödning inträffar. Då görs 4 dagars uppehåll.

Kombinerade hormonella preventivmedel finns som tabletter, plåster och vaginalinlägg. Alla kombinerade hormonella metoder har god preventiv effekt men en något ökad risk för trombos.

Icke-hormonella metoder

Kopparspiral och pessar utprovas inom kvinnohälsovården/ungdomsmottagning.

Subventionering av preventivmedel till unga kvinnor

Preventivmedel till unga kvinnor (nytt fönster)

Fastställt: 2011-06-03

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Kvinnohälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annegret Sauer, Verksamhetschef, Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2021-05-07
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv