Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkemedel och graviditet/amning

Innehåll på sidan:

Behandling

Många gravida kvinnor behandlas med läkemedel på grund av graviditetsrelaterade symtom, akuta sjukdomar eller kroniska behandlingskrävande sjukdomar. Man måste alltid väga risken med läkemedlen mot behovet. Samma riskbedömning görs även under tiden modern ammar sitt barn. Uppgifter om klassifikation av läkemedel som får/kan användas under amning är sparsammare än uppgifter om läkemedlens användning under graviditet. För läkemedel som riskklassats med avseende på graviditet anses väsentligen samma typ av risk-nytta-övervägande gälla vid amning.

Fastställt: 2009-04-29

Reviderad: 2021-12-01

Giltigt till och med: 2023-12-01

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Kvinnohälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annegret Sauer, Verksamhetschef, Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Judit Denes, Klinisk apotekare, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service

Uppdaterad: 2021-12-08
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv