Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Sjukskrivning under graviditet

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Eventuell graviditetsrelaterad sjukskrivning sköts av KHV-ansvarig läkare. Vid besvär som inte är graviditetsrelaterade ska patienten i första hand bedömas på vårdcentral och de patienter som är sjukskrivna via vårdcentral innan graviditet ska fortsätta att sjukskrivas av sin behandlande läkare.

Diagnostik och utredning

Enligt gällande sjukdomsbegrepp skall "störningar" och fysiologiska förändringar som beror på havandeskap och barnsbörd ej betraktas som sjukdom eftersom de hör till den normala livsprocessen.

Vanliga graviditetsbesvär som är ej jämställda med sjukdom

Som vanliga graviditetsbesvär, vilket inte kräver sjukpenning, räknas:

 • Trötthet
 • Illamående
 • Foglossning
 • Svullnad
 • Andfåddhet
 • Vadkramper
 • Sömnbesvär
 • Förvärkar
 • Åderbråck
 • Förstoppning
 • Hjärtklappning
 • Hemorrojder
 • Karpaltunnelsyndrom

Sjukskrivning

Ibland kan graviditesrelaterade besvär berättiga till sjukpenning om kvinnans arbetsuppgifter är av en sådan karaktär att hennes arbetsförmåga är nedsatt med minst 25 % och omplacering ej är möjlig, i första hand deltidssjukskrivning. Sjukskrivning på denna indikation påbörjas ej efter v 36.

Sjukpenning efter v 36 kan bli aktuellt under graviditet vid risker hos kvinnan/fostret som exempelvis tillväxthämning, högt blodtryck, flerbördsgraviditet, blodpropp m.m. som kräver inneliggande vård eller täta kontakter för kontroll/vård på sjukhus.

För följande tillstånd finns Försäkringsmedicinskt beslutsstöd:

Graviditetspenning

Den gravida kvinnan som har ett tungt fysiskt arbete och graviditetsrelaterade besvär som omöjliggör arbete är berättigad till graviditetspenning om möjlighet till omplacering eller lättare arbetsuppgifter inte finns hos arbetsgivaren. Graviditetspenning utgår från v 32 i graviditeten fram till 10 dagar före beräknad förlossning.

Föräldraförsäkring

Föräldrapenningen ger ersättning sammanlagt 480 dagar. Kvinnan kan ta ut partiell eller hel föräldrapenning 60 dagar före beräknad förlossning. Kvinnan bör i god tid planera detta då orken förväntas bli nedsatt under de sista månaderna av graviditeten. Man kan också planera in semesteruttag på slutet.

Rehabilitering

Bäckenledssmärta i samband med graviditet - Sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer för vårdgivare

Fastställt: 2009-05-06

Reviderad: 2021-08-10

Giltigt till och med: 2023-08-10

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Kvinnohälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2021-11-10
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv