Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Oklar resistens hos vuxna

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården utgör primär instans för bedömning. Oklara resistenser där malignitetsmisstanke föreligger, där diagnosen är oklar och behöver utredas eller åtgärdas, bör remitteras enligt följande:

Resistens i thyreoidea

I följande fall kan remiss till närmaste kirurgklinik vara aktuell:

  • solitär knöl i thyreoidea
  • oklara palpationsfynd
  • snabbt tillväxande thyreoideaförstoring
  • lokalsymtom
  • kosmetiska besvär
  • svårhanterlig oro för allvarlig sjukdom

 Länk till Resistens i tyroidea

Vid typisk multinodös thyreoideaförstoring sker handläggningen i primärvården. 

Resistens inom öron-näs-hals område

Resistens på öra, i ansiktet inklusive spottkörtlar och på halsen inklusive lymfkörtelförstoring på halsen eller i fossa supra clavicularis  remitteras till närmaste öron-, näs- och halsmottagning. Se även Huvud- och halscancer, standardiserat vårdförlopp

Resistens i brösten

Bröstcancer

Resistens i underhud

remitteras till närmaste kirurgklinik. ( Lymfkörtelförstoringar: se nedan)

Se även "Skelett- och mjukdelssarkom hos vuxna- SVF"

Ytliga hudförändringar

Oavsett lokalisation, remitteras i första hand till hudkliniken.
Hudtumörer

Resistens i muskler, leder eller skelett

Remitteras till närmaste ortopedklinik. Se även "Skelett- och mjukdelssarkom hos vuxna- SVF"

Multipla lymfkörtelförstoringar

med allmänsymtom där lymfom misstänkes kliniskt  remitteras till hematologmottagning. Kontakta gärna hematologläkare per telefon för rådgivning.

Fastställt: 2010-01-27

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud, kirurgi, medicin, ortopedi, öron och primärvård

Ansvarig grupp: Onkologi

Granskat av grupp: Onkologi

Kontaktperson för innehåll:

Staffan Ekedahl, Distriktsläkare, RU avdelning, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Uppdaterad: 2018-09-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv