Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Klassificering urininkontinens

Ansträngningsinkontinens

Kallas också stressinkontinens. Ofrivilligt urinläckage i samband med ökat buktryck utan sammandragning av blåsmuskulaturen. Detat kan också bero på minskad slutningsförmåga i urinröret och kan inträffa vid hosta, skratt, nysning, tunga lyft eller under sportutövning.

Trängningsinkontinens

Ofrivilligt urinläckage beroende på kraftiga trängningar, som ej kan kontrolleras.

Överflödesinkontinens

Ofrivilligt urinläckage vid överfylld blåsa på grund av blåstömningshinder.

Blandinkontinens

Förekomst av både ansträngnings- och trängningsläckage.

Neurogen blåsrubbning

Några kända typer är:

  • Cerebralt ohämmad blåsa
  • Spinal reflexblåsa
  • Autonom blåsa
  • Även vanligt vid MS och Parkinsons sjukdom

Arkitektoriellt läckage

Orsakas av olämpliga yttre förhållanden såsom en avlägset belägen toalett eller obekväma och komplicerade detaljer i klädseln.

Mer information

Detta är en fördjupning till Urininkontinens hos kvinnor

Uppdaterad: 2018-05-23
Annegret Sauer, Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv