Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Urininkontinens hos kvinnor, Handläggning hos distriktssköterska

1:a kontakten

Information om utredningens syfte

 • Erbjuda rätt behandling
 • Utesluta bakomliggande sjukdomar
 • Utesluta UVI

Lämna ut formulär samt instruera hur dessa fylls i

 • Anamnes/sjukdomshistoria
 • Frågeformulär
 • Miktionslista 2 dygn
 • Eventuellt blöjvägningstest
 • Symtomscore

Lämna rör för urinprovtagning och instruera i korrekt provtagningsteknik

 • Mittportion
 • Inkuberad urin (> 4 timmar)

Lämna provförpackning med inkontinenshjälpmedel

Lämna meddelande till inkontinensansvarig/boka tid till planerat besök


2:a kontakten

 • Utvärdering och information utifrån inlämnade formulär från patienten.
 • Analys av urinstatus.
 • Förskrivning av inkontinenshjälpmedel.
 • Hänvisa patienten till rätt vårdinstans utifrån primära utredningsresultat. Vid behov diskutera med distriktsläkare om fortsatt handläggning.

Ansträngningsinkontinens

 • Bäckenbottenträning – hänvisa till lokal sjukgymnast alternativ uroterapeut. (Bifoga aktuell dokumentation.)
 • Där bäckenbottenträning inte haft effekt hänvisas till uroterapimottagning alt gynekologisk mottagning.

Trängningsinkontinens

Blåsträning är ofta effektiv behandling för att lära sig ett nytt blåstömningsbeteende.

Vid behov hänvisning till distriktsläkare alt uroterapimottagning.

Blandinkontinens

Behandla det mest besvärande först. Se ovan!

Hastigt debuterad inkontinens

Hänvisning till gynekologisk undersökning hos distriktsläkare alternativt gynekolog.

Alla åtgärder ska dokumenteras!

Ovanstående riktlinjer kan utgöra underlag för handläggning även inom kommunal hälsovård.

Mer information

Detta är en fördjupning till Urininkontinens hos kvinnor

Uppdaterad: 2018-05-23
Annegret Sauer, Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv