Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Tidsmiktion

Tidtagning vid vattenkastning

För undersökning och behandling av vattenkastningsbesvär kan vi ha stor nytta av att få veta hur lång tid det tar för dig att kasta 1 dl urin. Denna mätning, som utföres i lugn och ro hemma, är ofta bästa sättet att undersöka vattenkastningsförmågan.

  • Tag fram ett kärl där du kan avläsa 1 dl och ett stoppur eller en klocka med tydlig sekundvisare.
  • Blåsan ska helst vara full när mätningen utförs.
  • Då urinstrålen börjar rinna förs mätkärlet in i strålen. Tiden noteras då samt när urinnivån passerar strecket för 1 dl.
  • Låt sedan urinen flöda obehindrat till vattenkastningen är avslutad.
  • Anteckna resultatet i tabellen nedan.
  • Resultatet antecknas inte om urinmängden blir mindre än 1 dl eller om urinstrålen tillfälligt avstannar innan 1 dl fyllts.
  • Mätningar bör göras ett flertal gånger och vid olika tidpunkter på dygnet.

Exempel:

Datum Klockan Antal sekunder för den första decilitern urin Kommentar
5/12 08:10 15 sekunder Trögt att komma igång
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Personnummer: ______________________________________

 

Namn: _____________________________________________

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Fakta Nedre urinvägssymtom (LUTS)

Uppdaterad: 2018-05-24
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv