Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Ledarskap/Leadership

 

Building Contagious Commitment to Change

- an interview with Helen Bevan, UK, done at the Clinical Microsystem Festival in Jönköping March 2012.

 

Leadership - a resourse for change and improvement

Föreläsare/lecturer: Maureen Bisognano, Göran Henriks and Dave Ford from Utvecklingskraft 2009.

From good to great

Föreläsare/lecturer: Maureen Bisognano from Utvecklingskraft 2009.


Make yourself ready to meet the future - to develop the coacher role

Moderator: Maureen Bisognano from Utvecklingskraft 2009.

 
Värdebaserat ledarskap - intervjun med Mats Birgersson

Mats Birgersson om det viktiga i ledarskap, teamarbete, reflektion etcetera. Mats medverkar i flera av Qulturums utvecklingsprogram för ledare och har lång erfarenhet av ledarskap. Han har besökt flera länder, bland annat Japan fem gånger och där också studerat hos ledarskapsprofessor Nauto Sasakis vid Universitet i Hamatsu med fokus på hans undervisning i ”Värdebaserat Ledarskap. 2010.

Kontakt

Qulturum

Qulturums filmer på Internet

 

Uppdaterad: 2018-03-28
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion