Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp neurologi

Ordförande

Karin Karlsson, ST-läkare
Häslans vårdcentral 2

Läkarrepresentant primärvård

Emma Nilsson, distriktsläkare
Rosenhälsans vårdcentral

Vakant

Läkarrepresentant slutenvård

Anna Eklund, överläkare
Neorologmottagningen, Ryhov

Rehabiliteringsrepresentant

Agneta Siebers, sjukgymnast
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Jönköping

Omvårdnadsrepresentant

Madeleine Gunnarsson, sjuksköterska
Medicinkliniken, Eksjö

Apotekare

Malin Holmqvist, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning/klinisk farmaci

Sekreterare

Åsa Pettersson, vårdadministratör
Hälsans vårdcentral 2

Publicerare

Vakant

Medicinsk diagnostik
Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Anna Jonsson Henningsson, överläkare (medicinsk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Eva Ahlberg Åhre, överläkare (röntgen)
Röntgen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Uppdaterad: 2020-09-04
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv