Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp neurologi

Ordförande

Karin Karlsson, distriktsläkare
Häslans vårdcentral 2

Läkarrepresentant primärvård

Emma Nilsson, distriktsläkare
Rosenhälsans vårdcentral

Karolina Järhult, ST-läkare
Bankeryds vårdcentral

Läkarrepresentant slutenvård

Anna Eklund, överläkare
Neorologmottagningen, Ryhov

Rehabiliteringsrepresentant

Anna Olin, sjukgymnast
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Jönköping

Emelie Rosén, sjukgymnast
Kungshälsans vårdcentral

Omvårdnadsrepresentant

Ingegerd Drotz, sjuksköterska
Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo

Apotekare

Malin Holmqvist, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning/klinisk farmaci

Sekreterare

Åsa Pettersson, vårdadministratör
Hälsans vårdcentral 2

Publicerare

Vakant

Medicinsk diagnostik
Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Anna Jonsson Henningsson, överläkare (medicinsk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Eva Ahlberg Åhre, överläkare (röntgen)
Röntgen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Uppdaterad: 2022-08-17
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv