Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Patientcentrerad vård och omsorg

 

Ska patienten göra som vi säger?

Ska patienten göra som vi säger? Anna Forsberg, professor vid Lunds universitet föreläser om personcentrerad vård.

Filmer om personcentrerad vård

Ortopedkliniken Ryhov har gjort en film om olika sätta att göra en rond - ett av sätten är personcentrerat.
Klinikens egna medarbetare har gjort filmen i utbildningssyfte.

 

Överläkare Johan Darelid berättar vad personcentrerad vård innebär för honom. 2015.

 

Patientstödjare - ny roll i hälso- och sjukvården

Möt fyra av våra patientstödjare i Region Jönköpings län. Filmen är delvis inspelad på engelska, översatt med texter på svenska när det talas svenska, 5:50 min. 2016.

 

Patient supporter - a new role in healthcare

Meet four of our Patient supporters in Region Jönköping county. April 2016, 5:50 min.

Alternative 1: Subtitles in English. Click on the picture above or here!

Alternative 2: See this video with voice over instead of subtitles when people speak Swedish. Click here for voice over!

Alternative 3: Patient supporter - a 1 minute short version, Click here for short version!

 

Det mobila geriatriska teamet

på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. En kort presentataion. Vi följer ett team hem till en äldre patient som får avancerad specialistsjukvpård i hemmet. 3,38 min, våren 2015.

Ovan en kortare version. Finns också i lite längre version där läkaren Daniel Gustafssons berättelse fungerar som speaker. Det Mobila geriatriska teamet - längre version, 7,26 min.

 

Anne-Majs berättelse 

Anne-Maj Thorsson skadades allvarligt i samband med en operation för 13 år sedan. Nu besöker hon intensivvårdsavdelningen igen och berättar om hur man hjälpte henne då. Vad som betydde mest. Några droppar vatten och att man körde ut sängen på innergården så att hon fick känna dofterna och se lite blå himmel. Idag tar hälso- och sjukvården vara på Anne-Majs erfarenheter och hon är bland annat med i en referensgrupp för patientsäkerhet.

Personcentrerad vård Anne-Maj Thorssons berättelse, 3,26 min 2015.

 

Tillsammans - så mycket bättre

Om hur vi förbättrar vårdens processer för att vården ska bli ännu säkrare, om hur invånare tidigt tas med i utvecklingsarbetet för att förebygga framtida ohälsa. "Tillsammans" står för samarbete med patienter, närstående, olika professioner, kommuner och andra landsting och regioner.

Tillsammans - så mycket bättre. En serie korta filmer från 2012

  • Självdialys
  • Rehabiliteringsmedicin - teamvård
  • Passion för livet
  • Koloncancer
  • Hälsosamtal
  • Cancerrehabilitering - "Hur går jag vidare"
  • BPSD-team - om demens
  • Barndialogen
  • Spira och miljön - om Scenkonstens hus

 

Ur en patients synvinkel

- Jag vill ha och äga min journal på mitt usb-minne, säger Lars Stenbäck, medborgare, patient och anhörig. Här ger han sin syn på hälso- och sjukvården och hur han blivit bemött.

Kontakt

Louise Nordlund Johansson

Qulturums filmer på Internet

Uppdaterad: 2020-12-02
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion