Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Säker vård - alla gånger

Filmer om patientsäkerhet - tillgängliga på regionens intranät, endast för medarbetare i Region Jönköpings län (kräver inloggning).


Central venkateter

Omläggning och byte av kranar och aggregat enligt en för Region Jönköpings län gemensam checklista (Producerad på Länssjukhuset Ryhov 2010.)
  

Kontakt

Qulturum

Qulturums filmer på Internet

Uppdaterad: 2018-03-28
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion