Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Missbruk och beroende - Skattningsskalor

Skattning

Beskrivning

AUDIT (Pdf, nytt fönster) Screeningverktyg omkring alkoholkonsumtion för att fånga högkonsumenter och de som har ett missbruksproblem. Rekommenderas i nationella riktlinjer angående missbruk.
AUDIT tolkning (Pdf, nytt fönster)

Kort utdrag ur WHO:s manual

AUDIT poäng (Pdf, nytt fönster)

Flödesschema som visar hur man kan handlägga ett ärende beroende på svårighetsgraden av problemen.

DUDIT (Pdf, nytt fönster) Screeningverktyg för alkohol- och drogkonsumtion som ej är ordinerat av läkare och som tas enligt ordination. Rekommenderas i nationella riktlinjer angående missbruk.
DUDIT manual (Pdf, nytt fönster)  
DUDIT-E (Pdf, nytt fönster) DUDIT-E ger information om vilka positiva respektive negativa effekter som klienten får av sitt drogande samt ett mått på förändringsviljan
DUDIT-E manual (Pdf, nytt fönster)l  
DUDIT och DUDIT-E Tolkning av DUDIT (Pdf, nytt fönster)  

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Missbruk och beroende

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv