Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Suicidprevention - Skattningsskalor

Skattning

Beskrivning

Suicidstegen formulär (Pdf, nytt fönster) Visar successiv stegring av suicidtankar. Ju högre nivå ju större risk för suicidal utveckling.
Suicidstegen text (Pdf, nytt fönster)  
SAD text (Pdf, nytt fönster) Sad persons scale. Använd inte poängskala.
SSI formulär (Pdf, nytt fönster) Scale for suicidal ideation
SSI text (Pdf, nytt fönster)  

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Suicidprevention

Uppdaterad: 2019-08-23
Jenny Abrahamsson, Bra Liv Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv