Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Extern otit (inflammation hörselgång/ytteröra)

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården är första instans.

Indikation för remiss

 • Terapiresistens mer än två veckor.
 • Kraftig smärta som trots adekvat lokalbehandling och analgetika inte blir bättre på ett dygn.
 • Perikondrit (kraftigt svullet och rött ytteröra med feber).
 • Mastoiditmisstanke (röd och öm processus mastoideus, feber).
 • Erysipelas (ilsken infektion med feber).

Diagnostik och utredning

Symtom

 • Smärta (kan vara mycket svår), klåda, hörselnedsättning (svullen hörselgång med sekret).
 • Vanligare på sommaren och hos de som använder hörselskydd och hörapparat.
 • Andra riskgrupper är patienter med problem med öronvax och de som vanemässigt kliar sig i öronen.
 • Bisfosfonatbehandling - överväg risk för läkemedelsorsakad osteonekros i hörselgången vid kronisk extern otit.
 • Circumscript extern otit (hörselgångsfurunkel) är en lokaliserad rodnad och svullnad.
 • Odling av värde vid terapisvikt och liberalt efter utlandsvistelse.

Öronsmärta och normalstatus:

Knappast otit. Käkled? Tänder? Nacke? (fjärrsmärta)
Smärta från käkleder och tänder är en ej sällan förbisedd orsak till smärta i örat. Med blankt status vid otoskopi palpera och rörelseprovocera käkleden samt undersök tandstatus. Vid misstanke om dessa problem kontakta tandläkare.

Prevention

Ej peta och klia i örat, ej vatten i örat (vattenskydd vid bad). Inga öronproppar.

Vid återkommande klåda låt patienten använda exempelvis 1% Hydrokortison på en tops för att använda ytterst i hörselgången. Instruera patienten att hålla fingrarna intill bomullen så att inte topsen kommer för långt in i hörselgången. Detta dämpar klådan och förhindrar att patienten river sig med andra saker i örat.

Oljedroppar/spray. 

Behandling

Rengör det viktigaste. Görs helst med sug med hjälp av öronmikroskop, annars spolning med ljummen Alsolsprit eller Alsollösning.

Avsvällning

 • Tamponad om svullen hörselgång. Gasvävstamponad eller Ear-Wick (färdig tamponad) är bra. Ear-Wick tamponaden fås att svälla upp i hörselgången med, t.ex. Diproderm-droppar, hålls fuktig med droppar x 3 och avlägsnas efter 2-3 dagar. Alsolsprit kan användas om t.ex. Diproderm inte finns tillgängligt. Vid klar förbättring och minskad svullnad fortsätter patienten med droppar.
 • Om patienten upplever att det svider är exempelvis Terracortril med polymyxin B ett alternativ. Effektivt alternativ är stark steroidsalva (gr III) deponerat i hörselgången med hjälp av spruta via munstycke för öronsugning.
 • Hörselgångsfurunkel behandlas också med avsvällning.
 • Droppar vid klåda, sekretion, torr eksematös extern otit och vid behandling efter avsvällning. Starkare steroider är t.ex. Terracortril med polymyxin B, Diproderm eller Betnovat.
 • Vid svampgenes Locacorten-Vioform eller Pevaryl-lösning (Pevaryl svider).
 • Burows lösning (Otinova) är torkande och aktivt mot både bakterie och svamp och utan resistensutveckling. Bör användas i ökad omfattning?
 • Utifrån odlingssvar och resistenta bakterier: Överväg Cetraxal-droppar (Cetraxal comp).
 • Analgetika: Relativt kraftiga analgetika kan bli nödvändiga.

Sjukskrivning

Sjukskrivning utifrån smärta, allmänpåverkan. Försäkringsmedicinskt stöd saknas.

Uppföljning

Vid uppnådd symtomfrihet och torrt öra ej nödvändig. Vid täta recidiv bekräfta normal trumhinna.

Fastställt: 2008-12-10

Reviderad: 2019-09-27

Giltigt till och med: 2021-09-27

Fastställt av: Medicinsk programgrupp öron, näsa och hals och primärvård

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Thomas Arvidsson, Distriktsläkare, Bra Liv Nässjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2019-09-27
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv