Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hål på trumhinnan

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården är första instans.

Indikationer för remiss

 • Perforation i kronisk otit: Kronisk otit (bestående perforation) med infektion (sekretion) som inte blir bra med behandling. Kronisk otit skall vara bedömd av öronläkare någon gång, för ställningstagande till ev. operation.
 • Traumatisk perforation: Större traumatiska perforationer (>25% av trumhinnans yta) remitteras akut till öronklinik. Ej nattetid och ej taxi! Vid oklarhet rådgör med öronjour Jönköping (telefon).
 • Vid örontrauma och innerörepåverkan (hörselnedsättning med yrsel): Akutremiss.

Diagnostik och utredning

 • Öronstatus helst med öronmikroskop.
 • Mindre traumatiska perforationer läker ofta spontant.
 • Perforation av trumhinnan i samband med en akut otit läker som regel alltid efter antibiotikabehandling.
 • Vanligen ej odling, som bör göras vid recidiv och terapisvikt.

Behandling

 • Vid infektion (rinnande öra) i kronisk otit: Terracortril med polymyxin B-droppar alt. Cetraxal.
 • Om örat inte blir torrt inom fem dagar - remiss till öronklinik.
 • Vid traumatisk perforation ge kraftfull rådgivning: Ej vatten, ej peta, ej snyta!

Uppföljning

Kontroll om 5 - 6 veckor av traumatiska perforationer.

Omvårdnad

Information om

 • Petförbud i örat
 • Undvika att snyta näsan
 • Undvika bassängbad
 • Undvika vatten i örat vid dusch, använd fetvadd

Fastställt: 2008-12-10

Reviderad: 2020-10-20

Giltigt till och med: 2022-10-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp öron och primärvård

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Thomas Arvidsson, Distriktsläkare, Bra Liv Nässjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2020-10-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv