Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Otitis media

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården sköter i princip alla. Barn under 1 år handläggs av BUMMP.

Indikationer för remiss till öronklinik:

 • Vid misstanke om komplikationer, till exempel yrsel, mastoidit, labyrintit
 • Vid påverkat allmäntillstånd (till exempel slöhet, oförmåga till normal kontakt, irritabilitet)
 • Kraftig värk som kvarstår efter ett dygns behandling
 • Tidigare opererat eller kokleaimplantatförsett öra.
 • Otiter som recidiverar x 2 (inom tre månader)
 • Öronbarn (≥3 otiter det senaste halvåret)
 • Svårbedömt trumhinnestatus – diagnoshjälp
 • Plaströrsotit med fortsatt sekretion från plaströret efter 2 veckor
 • Täta plaströrsotiter med sekretiontställt: 2008-12-10

Reviderat: 2010-09-10
Kontaktperson för innehålll: Lars-Göran Persson Habo vårdcentral, Jan Wallquist Öron, näsa och hals, Jönköping, Ole Daugaard Larsen Öron, näsa och hals, Värnamo, Olof Nielsen Gnösjö vårdcentral, distriktsläkare, Birgitta Henning Logopedmott Jönköping.
Faktagrupp: Öron, n

Diagnostik och utredning

Anamnes på öronvärk hos ett barn under två år talar för akut öroninflammation. Det viktigaste under jourtid är analgetika och högläge. Om fortfarande ont nästa dag bör patienten till läkare för undersökning.

Diagnosen ställs med öronmikroskop eller otoskop. Vid perforerad eller buktande trumhinna är diagnosen säkerställd. Om trumhinnan enbart är rodnad bör dess rörlighet bedömas med Siegling eller tympanometer. Normalt behövs ej etiologisk diagnostik. Odling (NPH eller pus från hörselgången) görs först vid andra recidivet.

Patienter med osäker AOM med komplicerande faktorer bör bli föremål för ytterligare diagnostik eller remitteras.
Komplicerande faktorer (Pdf, nytt fönster) Källa till länk: Information från läkemedelsverket 5:2010, sid 16

Behandling

Effekter av antibiotika:
Meta-analyser talar för att öronvärken är något mindre uttalad efter 2-7 dagar hos barn som fått antibiotika. Ett av 8-17 behandlade barn får mindre värk. Annorlunda uttryckt: Efter 4 dagar med placebo är 85% friska och med antibiotika 92%.

För barn i åldern 1-12 år med AOM -  rekommenderas aktiv expektans; antibiotika endast om det finns komplicerande faktorer.

Aktiv expektans (pdf, nytt fönster) Källa till länk: Information från läkemedelsverket 5:2010, sid 16

Antibiotika erbjuds till:

 • barn med perforerad otit oberoende av ålder
 • barn under 1år
 • personer äldre än 12 år
 • känd ökad infektionskänslighet föreligger
 • dubbelsidig otit hos barn under 2 år
 • barn med recidiverande otiter (> 3 akuta mediaotiter under senaste 6 månaderna)
 • alla patienter med CI (cochleaimplantat): Inläggning och parenteral behandling

Till övriga föreslås att man avvaktar med antibiotika i upp till 3 dygn om barnet inte är allmänpåverkat.

Förstahandsval
Barn: Penicillin V 25 mg/kg kroppsvikt x 3 i 5 dagar.
Vuxna: Penicillin V 1,6g x 3 i 5 dagar

Vid recidiv:
(ny otit inom 1 månad i samma öra)
Penicillin V 25 mg/kg kroppsvikt x 3 i 10 dagar alternativt amoxicillin 20 mg/kg kroppsvikt x 3 i 10 dagar.

Vid terapisvikt:
(sekrektion eller kvarvarande värk efter 3 dygn med behandling)
Amoxicillin 20 mg/kg kroppsvikt x 3 i 10 dagar.

Vid säkerställd penicillinallergi:
Barn: Erytromycin oral suspension 10 mg/kg kroppsvikt x 4 (alt. 20 mg/kg kroppsvikt x 2)  i 7 dagar.
Vuxna och barn >35 kg: Erytromycin kapslar 250 mg x 4 (alt. 500 mg x 2) i 7 dagar.

Vid penicillinallergi och terapisvikt:
Behandlas enligt odlingssvar om sådant finns, annars kontakt med ÖNH-specialist för eventuell paracentes och odling. Misstänkt penicillinallergi bör utredas.

Plaströrsotit:
(Sekretion från det inopererade plaströret.) 
Terracortril med Polymyxin B droppar x 2 i en vecka. Om patienten har feber ges antibiotika som vid akut otit . Om örat fortfarande rinner efter en vecka skall patienten läkarbedömas.

Lämpligt är att dela ut patientråden från Smittskyddsinstitutet till alla patienter.

Uppföljning

Ensidig okomplicerad AOM med normalt status på andra örat behöver inte kontrolleras i efterförloppet

Barn yngre än 4 år med dubbelsidig AOM eller ensidig AOM och sekretorisk otit på andra örat kontrolleras på vårdcentralen efter ca 3 månader för att eventuell hörselnedsättning ska kunna upptäckas och behandlas.

Fastställt: 2008-09-25

Reviderad: 2020-10-20

Giltigt till och med: 2022-10-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp öron, näsa och hals och primärvård

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Thomas Arvidsson, Distriktsläkare, Bräcke Diakoni vårdcentralen Nyhälsan Nässjö, Privata vårdgivare

Författare:

Uppdaterad: 2020-10-20
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv