Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Otosalpingit barn (sekretorisk media otit) - öronkatarr och plaströrsbehandling

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården första instans.

Indikationer för remiss till öronklinik

  • Hörselnedsättning som är socialt handikappande
  • Osäkert trumhinnestatus, misstanke om cholesteatom
  • Trumhinneretraktion med fickbildning (trumhinnan ligger an mot mellanörestrukturen)
  • Kvarstående otosalpingit i mer än 3 månader
  • Persisterande plaströrssekretion > cirka två veckor

Diagnostik och utredning

Otosalpingit är mycket vanligt framför allt hos barn. Debuterar vanligen i samband med förkylning. Stor spontanläkning sker speciellt över sommaren.

Otomikroskopi: Trumhinnerörlighet i Siegles tratt. Audiometriskt ledningshinder och tympanometriskt fynd.

Behandling

Egenbehandling: Valsalvamanöver så ofta som möjligt. Otovent (receptfritt på apotek) blåsning morgon och kväll. Barnet ska snyta sig vid förkylning och inte "snörvla" och dra in snoret i näsan. "Snörvling" ger ökad risk för retraktion av trumhinnan.

Slemhinneavsvällande läkemedel och nasala steroider har ingen visad effekt.

Om kvarstående diagnos trots ovanstående vid återbesök tas beslut om paracentes/plaströr.

Infektion/rinnande plaströr kan uppstå.
Behandlas framgångsrikt oftast med Terracortril med polymyxin B-droppar.
Vid svårare värk/feber suppleras peroral antibiotika enligt otitschema (försök odla från hörselgången) liksom vid persisterande sekretion efter cirka fem dygn. För mer information se Otitis media

Uppföljning

Kontroller, varför kontroll?

  • Spåra och åtgärda betydande hörselnedsättning, utesluta cholesteatom och retraktionsutveckling (fickor) på trumhinnan.
  • Retraherade trumhinnor är särskilt viktiga att kontrollera p.g.a. att skivepitel kan samla sig i fickbildningar (trumhinnan ligger an mot mellanörestrukturen) och bli till cholesteatom.
  • Intervall: 3 månader.

Omfattning

  • Hörselbedömning via anamnes från föräldrarna eller audiogram. Se Läkemedelsverket.
  • Inspektion (helst öronmikroskop åtminstone vid tveksamt fynd). Tympanometri (främst för att kontrollera sitt eget fynd vid inspektion)

Kvalitetsindikatorer

Nationell kvalitetsindikator: Andel audiogram vid första postoperativa besöket (plaströr).

Fastställt: 2009-06-05

Reviderad: 2020-10-20

Giltigt till och med: 2022-10-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp öron, näsa och hals och primärvård

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Thomas Arvidsson, Distriktsläkare, Bra Liv Nässjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2020-10-20
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv