Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Otosalpingit vuxna

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården första instans.

Indikationer för remiss till öron

  • Enligt SVF
  • Osäkert trumhinnestatus, misstanke om cholesteatom
  • Hörselnedsättning (ledningshinder) som debuterar i samband med luftvägsinfektion och inte försvinner med egenbehandling under 2-4 veckor.

Diagnostik och utredning

Bra att veta

Otosalpingit är vanligt framför allt hos barn, men kan förekomma även hos vuxna. Den vanligaste orsaken är förkylning och tryckskillnader i samband med flygning, framför allt vid landning.

Undersökning

  • Otoskopi: Trumhinnerörlighet i Siegles tratt. Audiometriskt ledningshinder och tympanometriskt fynd.
  • Undersök epifarynx hos vuxna särskilt vid ensidig otosalpingit (dold epifarynxcancer)
  • Differentialdiagnos: Tuba aperta - lockkänsla men normal trumhinna, egen röst hörs ut i örat och näsandning "drar" i trumhinnan. Vanligt tillstånd. Ingen behandling, information.

Behandling

Egenbehandling

  • Valsalvamanöver så ofta som möjligt. Otovent (köps receptfritt på apotek) blåsning morgon och kväll. Man ska snyta sig vid förkylning och inte "snörvla" och dra in snoret i näsan. "Snörvling" ger ökad risk för retraktion av trumhinnan.
  • Plaströrsindikation som för barn.

Uppföljning

Återbesök om inte självläkande.

Remiss till öron-, näsa-, halsmottagning i terapiresistenta fall för bedömning avseende plaströr.

Fastställt: 2009-09-20

Reviderad: 2021-06-02

Giltigt till och med: 2023-06-02

Fastställt av: Medicinsk programgrupp öron, näsa och hals och primärvård

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Thomas Arvidsson, Distriktsläkare, Bra Liv Nässjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2021-07-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv