Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Nedsatt lukt- och smaksinne

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Första omhändertagande i primärvården. Vid oklar diagnos remiss till respektive öronmottagning.

Diagnostik och utredning

Lukt och smaksinne är funktionellt sammankopplat så att det som uppfattas som smak till stor del förmedlas via luktsinnet. Smaksinnet från de främsta 2/3 delarna av tungan förmedlas via chorda tympani (N VII) och från den bakre 1/3 delen av glossopharyngeusnerven (N IX). De tunna luktnerverna når nästaket via skallbasen. För sin funktion är lukt- och smaksinnet beroende av att slemhinnorna är anfuktade.

Genes

Viros ex. influenza och herpes simplex kan ge irreversibel anosmi liksom skalltrauma.
Svullna slemhinnor i näsan är en vanlig orsak till försämring av luktsinne: allergi, vasomotorisk rhinit, rhinitis medikamentosa (näsdroppar-nässpray), sinuit och framför allt näspolyper.
Andra tänkbara orsaker är hög ålder, rökning, tumör i näsan eller intrakraniellt samt  diabetes.

Smaksinnet försämras med åldern. Detta sker både neuronalt och genom försämrad salivproduktion. Samma genes finns hos patienter strålade för huvud-/halscancer.

Undersökning

Undersökning av näsan efter avsvällning (näsdroppar alternativt bomullstuss dränkt i Nafazolin). Finns näspolypos?
Kranialnervsstatus vid  misstanke om intracerebral tumör, eller nervskada på kranialnerver.
På specialmottagning, vid öronklinik,  testas lukt- respektive smaksinne för sig. Vanligen är det sistnämnda intakt.
Vid oklar påverkan på smaksinne sker lämpligen salivkvantifiering via sjukhustandvården.

Uteslut B-vitaminbrist.

Om besvären har en relation till viros eller skalltrauma behövs ingen ytterligare utredning.

Prevention

Rökslut. Undvika överkonsumtion av avsvällande nässpray.

Observera att risk för viktminskning ökar vid nedsatt smak. Risken att man äter mindre mängd mat ökar jämfört med när man har full smak.

Behandling

Behandling sker efter genes. Vid slemhinnesvullnad/näspolypos ges i första hand nasal kortisonspray, eventuellt dubbeldos. Kan kombineras med peroral steroidbehandling, exempelvis Prednisolon 5 mg, 5 tabletter dagligen i 5 dagar. Näsoljedroppar, exempelvis Nozoil. Om effekten är otillräcklig skrivs remiss öronkliniken för evulsio.

Anfuktning av munslemhinnor vid salivbrist med Proxident, matolja eller liknande. Pilokarpin, exempelvis Salagen, kan försökas om ej kontraindikationer.

Sjukskrivning

Stark nedsättning av lukt och smak kan i vissa yrken omöjliggöra fortsatt yrkesutövning. Samråd med Försäkringskassan.

Kvalitetsindikatorer

Särskild lukt- och smaknedsättning.

Fastställt: 2010-09-28

Reviderad: 2019-09-27

Giltigt till och med: 2021-09-27

Fastställt av: Medicinsk programgrupp öron, näsa och hals och primärvård

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Thomas Arvidsson, Distriktsläkare, Bra Liv Nässjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2021-07-28
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv