Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Näsblödning

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

 • Främre näsblödning kan oftast handläggas inom primärvården.
 • Bakre näsblödning (sällsynt) är alltid slutenvårdsfall (öronkliniken Jönköping)

Diagnostik och utredning

De allra vanligaste näsblödningarna kommer  från en blödningskälla framtill i näsan, oftast framtill på nässkiljeväggen (Locus Kiesselbachi). Förkylningar och viss medicinering som påverkar koagulationen, gör att det blöder lätt.

Tänk särskilt på följande möjliga orsaker:

 • Högt blodtryck
 • Blödningsrubbning
 • Salicylika eller motsvarande

Prevention

Undvik petning. Anfukta torr slemhinna (Nozoil eller motsvarande).

Waranpatienter (NOAK-preparat) ska monitoreras enl. rekommenderade PK-intervall.

Behandling

Främre näsblödning

 1. Lokalisera blödningskällan.
 2. Blodstillning med en sudd indränkt i Nafazolin-Lidokain. Sudden får sitta i 15-20 minuter.
 3. Om blödningen stannat görs etsning av det stället som tidigare blött med en trästicka med lapis. Kan fås från ex. Avoca Caustic Applicator 75% w/w Cutaneos Stick. Etsning med kromsyrepärla (kromtrioxid) anses numera olämpligt av miljöskäl och är dessutom cancerframkallande. Blödningen måste ha stannat för att man skall kunna etsa. Efter etsningen sätter man in en sudd med paraffin eller glycerol. Denna sudd får sitta kvar i 6 timmar. Patienten får själv ta ut sudden hemma.
 4. Om blödningen inte stannat sätts en ny sudd med Nafazolin-Lidokain in i näsan.
 5. Om man inte får stopp på blödningen trots detta remitteras patienten till öronklinik eller går man vidare och sätter in en färdiggjord tamponad (Rapid Rhino 5 cm lång om blödningen sitter framtill i näsan eller 7,5 cm lång om blödningen sitter längre bak). Tamponaden droppas i sterilt vatten i 30 sekunder, sätts in i näsan och blåses upp med 5-10 ml luft. Tamponaden får sitta kvar 1-2 dygn.

En speciell grupp är äldre patienter med sköra slemhinnor och återkommande näsblödningar utan synlig uppenbar blödningskälla. Dessa sköra kärl hinner inte riktigt läka ordentligt. Denna grupp kan man behandla med exempelvis Cyklokapron 1g x 3-4 i en vecka.

Bakre näsblödning (sällsynt men dramatisk)

 1. Tamponadförsök med Rapid Rhino-tamponad enl. ovan.
  Om detta ej lyckas:
 2. Sätt in en vanlig Foley-kateter i näsan på den blödande sidan. Blås upp ballongen med läge i epifarynx. Dra tillbaka till stopp och fäst slangen med en slangklämma eller peang. Sätt en kompress mellan näsan och peangen som skydd.
 3. Sätt in en tamponad (Rapid Rhino 7,5 cm) framför Foleykatetern.
 4. Intravenös infart Venflon.
 5. Akutremiss till öronkliniken Jönköping.

Sjukskrivning

 • Efter främre näsblödning: Enstaka dag om tungt arbete med lyft.
 • Efter bakre näsblödning: Vila i hemmet ett par dagar efter vårdtiden.

Omvårdnad

Näsblod, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Fastställt: 2010-12-29

Reviderad: 2019-10-08

Giltigt till och med: 2021-10-08

Fastställt av: Medicinsk programgrupp öron, näsa och hals och primärvård

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Thomas Arvidsson, Distriktsläkare, Bra Liv Nässjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2019-10-08
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv