Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mortons neurom-interdigital neuralgi

Vårdnivå och remiss

Icke kirurgisk behandling ges i primärvården. Vid kvarstående besvär skickas remiss till ortopedklinik  förutsatt att patienten är positiv till operation.

Diagnostik och utredning

Den anatomiska bakgrunden till tillståndet är den gemensamma digitalnerven som går till 3:e tåmellanrummet. Innan den förgrenar sig till  tredje och fjärde tån bildas vid detta tillstånd ett neurom - en förtjockning på nerven. De mest accepterade teorierna är att nerven antingen kläms mellan metatarsalhuvudena eller mekaniskt gnids under intermetatarsalligamentet som går mellan ledhuvudena. Tillståndet förekommer i mindre utsträckning även mellan andra och trejde tån men i princip aldrig i första eller fjärde tåmellanrummet. Minst 4 av 5 som drabbas är kvinnor.

Tillståndet kan lätt förväxlas med olika smärttillstånd från närliggande metatarsalhuvuden och en risk för feldiagnostik finns. Det är i första hand en klinisk diagnos.

Anamnes

Typiska symtom är: Plantar smärta som ökar vid belastning samt smärtlindring av vila. Ökad smärta i trånga skor som lindras när man tar av dem. Att det är skönast att gå barfota på mjukt underlag. Smärta som strålar ut i tårna, mest typiskt mellan 3-4 tån. Brännande nervsmärta eller skarp smärta. Domningskänsla i tårna är vanligt men inte patognomont. I övrigt se Framfotsbesvär.

Status

  • Felställningar i tår? Palpation av metatarsalhuvuden och mellan dessa. Vid neurom finner man ömhet mellan 3-4 metatarsalhuvudet plantart som är större än ömheten mot själva ledhuvudena.
  • Mulder´s tecken: Palpation mellan 3-4 metatarsalhuvudet under samtidig kompression av framfoten framkallar ett tydligt smärtsamt klick. Ett klick utan smärta talar inte för neurom.
  • Känselförändring i tåinterstitiet?
     

Röntgen

Belastad röntgen av aktuell fot med frågeställning ”Patologi i MTP-leder eller Metatarsalben?” skall vara utförd innan remiss skrivs.

Behandling

Råd om vida skor utan hög klack. Vid tydlig plattfot hålfotsinlägg, annars endast inlägg med främre pelott. Kortisoninjektion kan övervägas i tidigt skede. Kirurgisk behandling.

Sjukskrivning

Samarbete mellan primärvård och ortopedi i sjukskrivningsärenden

Sjukskrivning vid fotbesvär, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Rehabilitering

Se ovan under rubrik Behandling.

Mer information

Detta är en förjupning till Framfotsbesvär

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv