Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Paradoxal stämbandsrörlighet (Vocal Cord Dysfunction)

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården utgör ofta första instans i bedömning av ansträngningsutlösta andningsbesvär hos barn och ungdomar. Primärvården ombesörjer astma- och allergiutredning.  Vid behov av konsultation skickas remiss till barnläkare (framför allt vid astma hos barn) eller ÖNH-specialist (vid misstanke om stämbandsgenes). Anatomisk avvikelse i larynx, som orsak till andningsbesvären, måste uteslutas.

Diagnostik och utredning

Bakgrund

Paradoxal stämbandsrörlighet eller Vocal Cord Dysfunction är ett tillstånd då personen upplever att hon/han inte kan få luft i samband med fysisk ansträngning (eller andra utlösande faktorer). Tillståndet beror på att stämbanden i samband med inspiration adducerar istället för abducerar vilket är det normala.
Vid besvären föreligger stridor. 
Det drabbar oftast högpresterande idrottande flickor i tonåren och framför allt dem som utövar lagsport eller friidrott. 

Behandling

Indikationer för logopediska behandlingsåtgärder

Andningssvårigheter i samband med fysisk ansträngning eller andra utlösande faktorer som inte beror på astma, allergi eller annan sjukdom i luftvägarna.

Logopediska behandlingsåtgärder

Paradoxal stämbandsrörlighet - logopediska riktlinjer

Uppföljning

Vid utebliven förväntad behandlingseffekt kan genesen till tillståndet behöva omvärderas.

Rehabilitering

Se under Behandling.

Fastställt: 2010-05-26

Reviderad: 2019-09-27

Giltigt till och med: 2021-09-27

Fastställt av: Medicinsk programgrupp öron, näsa och hals och primärvård

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Thomas Arvidsson, Distriktsläkare, Bra Liv Nässjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Annika Löfstedt, Områdeschef, rehab, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik

Referenser

Uppdaterad: 2019-09-27
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv