Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Endokarditprofylax

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Beslut om att en patient ska ha medikamentell antibioticaprofylax tas av ansvarig kardiolg alternativt infektionsläkare. Förskrivning av endokarditprofylax kan ske av läkare eller tandläkare.

Observera! Om endokarditprofylaxinformation givits med eller utan antibiotika ska detta anges under OBSERVANDUM i Cosmic.

Diagnostik och utredning

Riskgrupper där antibiotikaprofylax bör övervägas:

  • Klaffprotes eller klaffreparation med främmande material
  • Tidigare infektiös endokardit
  • Medfött cyanotiskt hjärtfel
  • De första 6 månaderna efter kateterburen behandling med främmande material, t.ex. ASD, LAA-stängning

Vid vilket ingrepp?

Munhåla:
Manipulation inom gingivala och periapikala området liksom perforation av munhålans mucosa.

T.ex. tandstensskrapning, tandextraktion, rotfyllning, oralkirurgiska ingrepp.

Övriga:
Ingrepp i infekterad vävnad,

Prevention

Allmänpreventiva åtgärder är sannolikt viktigast för att förebygga endokardit och bör ges till alla patienter med klaffel eller andra strukturella hjärtfel t.ex. VSD. Bland allmänpreventiva åtgärder ingår att upprätthålla god tandhälsa och munhygien liksom att inför klaffintervention genomgå  tandläkarundersökning och sanering av infektionskällor.

Regionalt utformat endokarditprofylaxkort som anger om patient enbart ska omfattas av allmänpreventiva åtgärder eller också ta antibiotikaprofylax finns att tillgå.
endokarditprofylaxkort

Behandling

Patienter som tål penicillin:

Oral tillförsel

Amoxicillin 2g 30-60 min före ingreppet (Barn: 50mg/kg)

Parenteral tillförsel

Ampicillin 2g (Barn: 50mg/kg) iv 30-60 min före ingreppet

 

Patienter som är överkänsliga för penicillin

 

Oral eller parenteral tillförsel

Klindamycin 600mg 30-60min före ingreppet (Barn 20mg/kg)

Ingrepp i infekterad vävnad: Antibiotikaval enligt gängse rutin på resp klinik eller efter diskussion med infektionsläkare.

 

 

Kontaktperson för innehåll:

Jan-Erik Karlsson, Ordf. Regional medicinsk programgrupp Hjärtsjukvård

Ansvariga och författare:

Mats Broqvist, överläkare
Kardiogkliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

David Olsson, överläkare
Kardiologsektionen
Länssjukhuset i Kalmar

Jan-Erik Karlsson, överläkare
Kardiologsektionen
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Jan Thollander, överläkare
Kardiologsektionen
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Fastställt: 2011-04-14

Reviderad: 2017-03-22

Giltigt till och med: 2018-06-01

Fastställt av: Regional medicinsk progragrumm hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2018-06-13
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion